ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ເຫວ້ (ສສ ຫວຽດນາມ)

ນັບແຕ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1957 ເປັນຕົ້ນມາ, ມະຫາວິທະຍາໄລເຫວ້ (HU) ໄດ້ຖືກຍອມຮັບວ່າເປັນສູນກາງຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ວິຊາການທີ່ສຳຄັນໃນພາກກາງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືທົ່ວປະເທດ. ໂດຍການຝຶກອົບຮົມບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ສະໜອງ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ຂະບວນການຫັນເປັນອຸດສາ ຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ເຫວ້ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງຕັ້ງຕົນເອງໃນຕໍາແໜ່ງ ເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລະບົບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ປະຈຸບັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຫວ້ ມີ 8 ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນສະມາຊິກຂື້ນກັບ (ວິທະຍາສາດ, ສຶກສາສາດ, ການແພດ, ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ເສດຖະກິດ, ພາສາຕ່າງປະເທດ, ສິລະປະ, ກົດໝາຍ) ແລະ 2 ໂຮງຮຽນທີ່ຂື້ນກັບ (ການທ່ອງທ່ຽວ, ແລະ ການສຶກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ). ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຫວ້ ຍັງມີສະຖາບັນວິທະຍາສາດແລະສູນຕ່າງໆທີ່່ສໍາຄັນຂອງຊາດ . ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຫວ້ ມີນັກສຶກສາປະມານ 50,000 ຄົນ (ລວມທັງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 200 ແຫ່ງ, 500 ວິທະຍາໄລ ໄວໝຸ່ມ, ນັກສຶກສາປະລິນຍາຕຼີ 42,000 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 4,000 ຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 350 ຄົນ ແລະຫຼາຍກ່ວາ 200 ຄົນເປັນນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ). ປະຈຸບັນ, ຈຳນວນພະນັກງານທັງໝົດແມ່ນມີ 3.800 ກວ່າຄົນ, ໃນນັ້ນປະກອບມີອາຈານແລະສາດສະດາຈານ 250 ກວ່າຄົນ, ປະລິນຍາເອກ 450 ຄົນ, ປະລິນຍາໂທ 1,200 ຄົນ, ປະລິນຍາຕີ 1800 ຄົນແລະອື່ນໆ. ໃນວົງການນັກສຶກສາພາຍໃນປະເທດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຫວ້ ແມ່ນຜູ້ບຸກເບີກໃນການຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດ.

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່