ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ( ສປປ ລາວ)

ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກໄ ດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື໊ນໃນປີ 2002, ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນເປັນສາຂາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ. ມັນໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກໃນປີ 2004. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ແລະ ເປັນເມືອງຍອດນິຍົມອັນດັບສອງ ໃນ ສປປ ລາວ. ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກແມ່ນການພັດທະນາມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການບໍລິການວິຊາການໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືໃນພາກພື້ນ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການເປີດໂອກາດໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຄົນປົກປັກຮັກສາແລະສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດກໍ່ຄືຂອງຊົນເຜົ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາແກ່ສັງຄົມ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ 27 ສາຂາວິຊາໃນ 6 ຄະນະວິຊາຄື: ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ປ່າໄມ້, ສຶກສາສາດ, ເສດຖະສາດແລະການຄຸ້ມຄອງ, ວິສະວະກຳສາດ, ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ, ຄະນະນິຕິສາດ ແລະ ລັດຖະສາດ; ໂຄງການຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ 2 ສາຂາວິຊາ ທີ່ກໍາລັງຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 ຄື: ໂຄງການຫຼັກສູດປະລີນຍາໂທວິທະຍາສາດສາຂາການປູກພືດແບບຍືນຍົງ (ພາຍໃຕ້ໂຄງການ SFARM ແຜນງານ Erasmus +) ແລະ ໂຄງການຫູັກສູດ ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກໍາ ໂຍທາ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ຈໍາປາສັກ ມີພະນັກງານທັງໝົດ 416 ຄົນໃນນີ້ ຈຳນວນພະນັກງານສອນທັງໝົດ 359 ຄົນ, ແລະ ພະນັກງານບໍລິຫານ 44 ຄົນ (ຂໍ້ມູນໃນປີ 2019). ປະຈຸບັນມີນັກສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີທັງໝົດ 6,066 ຄົນ.

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່