ກຸ່ມບໍລິສັດໂນເບວ S.à.r.l. (ລຸກຊໍາບວກ)ກຸ່ມບໍລິສັດໂນເບວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາກໍ່ຄືເປັນສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເຊິ່ງສະໜອງການບໍລິການຊຸດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແບບປະສົມປະສານ, ການສົ່ງເສີມການຈ້າງງານແລະການພັດທະນາຜູ້ປະກອບການໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງເອີຣົບ, ຂອງຊາດແລະຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງວິສາຫະກິດແລະອົງການຈັດຕັ້ງເອກະຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ໂນເບວ ຍັງດຳເນີນການຄົ້ນຄ້ວາວິໃຈ, ສຶກສາ, ອອກແບບແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທຸລະກິດດ້ານໄອທີ, ເພື່ອແນໃສ່ໃນການເພີ່ມມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ. ກຸ່ມບໍລີສັດໂນເບວມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພັດທະນາຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການກັບການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ໃນຫລາຍຂະແໜງການຂອງເສດຖະກິດພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ. ໂດຍມີຄຳຂວັນທີ່ວ່າ “ ເປີດເຜີຍຄວາມສາມາດຂອງເຈົ້າ” ອະທິບາຍເຖິງຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດ. ກຸ່ມບໍລິສັດໂນເບວ ລົງທຶນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການເຮັດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະການພັດທະນາ (R&D) ໃນຂອບເຂດວຽກງານໂຄງການແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດໂດຍຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຈາກພາຍນອກ.

digi-che-asia-erasmus


 

ການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ການຜະລິດເວບໄຊທ໌ນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນການຮັບຮອງເນື້ອໃນເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຂຽນເທົ່ານັ້ນ, ແລະຄະນະ ກຳ ມະການບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ ນຳ ໃຊ້ໃດໆທີ່ອາດຈະເຮັດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຂໍ້​ມູນ​ຕິດ​ຕໍ່