Novel Group S.à.r.l. (Luxembourg)

In bài nàyNovel Group là một tập đoàn tư vấn cũng như trung tâm dạy nghề cung cấp các gói dịch vụ đào tạo nghề tích hợp, thúc đẩy việc làm và phát triển tinh thần kinh doanh cho các cơ quan châu Âu, quốc gia và trong nước, cũng như cho các doanh nghiệp và tổ chức tư nhân. Ngoài ra, Novel Group đảm nhận việc nghiên cứu, thiết kế và thực hiện các chiến lược kinh doanh công nghệ thông tin nhằm mục đích tăng giá trị doanh nghiệp của các công ty. Novel Group dự định phát triển kiến thức và kinh nghiệm với danh sách dịch vụ phong phú, trong các lĩnh vực kinh tế trong nước và quốc tế đa dạng. Phương châm của tập đoàn này là khám phá các kỹ năng của ứng viên và mô tả các mục tiêu của công ty. Tập đoàn Novel đã và đang liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) trong khuôn khổ các chương trình và quan hệ đối tác quốc tế, phối hợp với các nhà nghiên cứu và chuyên gia bên ngoài.