Đại học Evora (Bồ Đào Nha)

In bài này

Đại học Évora là một trường đại học công lập được thành lập năm 1559 và hệ thống hóa thành 4 trường: Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Điều dưỡng và cung cấp 41 bằng đại học và 120 bằng sau đại học. Nghiên cứu và phát triển (R&D) bao gồm một số lĩnh vực khoa học thông qua mạng lưới 14 đơn vị nghiên cứu, tất cả đều được đệ trình để thông qua đánh giá quốc tế, dưới sự điều phối của Viện nghiên cứu và nghiên cứu nâng cao. Trong những năm qua, trường đã thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ với cộng đồng, sự tương tác này đã tạo ra được tạo ra thông qua sự ra đời của các mạng lưới làm việc và phổ cập kiến thức, chẳng hạn như tham gia vào Khu công nghệ và khoa học cũng như thông qua việc thiết lập các giao thức và hợp đồng cung cấp dịch vụ trong quan hệ đối tác với các công ty, đại học, hiệp hội và các viện nghiên cứu. Các lĩnh vực R&D chính là: Nông học và Đa dạng sinh học; Địa vật lý, Môi trường và Cảnh quan; Vật liệu và khoa học bề mặt; Kinh tế và nghiên cứu kinh doanh; Kha học máy tính và trí tuệ nhân tạo; Khoa học xã hội và chính trị, Lịch sử, Lịch sử Nnghệ thuật, Khoa học và văn hóa; Ứng dụng toán học; Giáo dục; Ngôn ngữ học và văn học; Chăm sóc sức khỏe.

Khoảng 150 dự án R&D đang hoạt động và được phát triển thông qua quan hệ đối tác trong nước và quốc tế, tài trợ của FP7 và H2020, FCT, cũng như tài trợ tư nhân.