Đại học Khoa học Huế (Việt Nam)

In bài này

Kể từ khi thành lập năm 1957, Đại học Huế (HU) đã được công nhận là trung tâm nghiên cứu khoa học và học thuật quan trọng ở miền trung Việt Nam và cả nước. Bằng cách đào tạo những người có năng lực và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cho các quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam, HU đã thành công trong việc xây dựng vị thế là một tổ chức có uy tín trong hệ thống giáo dục đại học ở Việt Nam.

Hiện tại, HU có 8 trường đại học thành viên (Khoa học, Giáo dục, Y học, Nông lâm nghiệp, Kinh tế, Ngoại ngữ, Nghệ thuật, Luật) và 2 trường (Du lịch và Giáo dục thể chất). Ngoài ra, HU cũng có các viện và trung tâm khoa học ứng dụng trọng điểm quốc gia.

HU có khoảng 50.000 sinh viên (bao gồm 200 ở trường trung học năng khiếu, 500 ở trường Cao đẳng, 42.000 học bậc Đại học, 4.000 Thạc sĩ, 350 Tiến sĩ và hơn 200 sinh viên quốc tế). Hiện tại, tổng số nhân viên là hơn 3.800 người, bao gồm hơn 250 giáo sư và phó giáo sư, 450 tiến sĩ, 1.200 thạc sĩ, 1800 cử nhân và những người khác.

Trường Đại học Khoa Huế (HUSC) học thuộc Đại học Huế là một trong những đại học thuộc nhóm trường thành viên sáng lập của Đại học Huế. Giảng dạy các khối ngành về Khoa học, Kỹ thuật và Công nghê; đồng thời còn có các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn. Trong giới học thuật trong nước, Đại học Khoa học Huế là trường tiên phong trong việc thúc đẩy trao đổi học thuật quốc tế.