Đại học Svay Rieng (Campuchia)

In bài này

Đại học Svay Rieng (SRU) là một trong những tổ chức giáo dục hàng đầu ở Đông Nam Campuchia, được thành nhằm củng cố kiến thức, phát triển năng lực và lãnh đạo ở trong nước thông qua chương trình và chương trình được quốc tế công nhận. SRU cung cấp giáo dục chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt quan tâm đến việc cung cấp trình độ giáo dục tương đương hoặc cao hơn từ sinh viên ở thủ đô cho đến vùng nông thôn ở Capuchia.

SRU được công nhận hoàn toàn bởi Ủy ban Kiểm định của Campuchia (ACC) cho các chương trình Đại học dự bị dành cho sinh viên quốc tế, Bộ Giáo dục, Đoàn Thanh niên - Thể thao thường xuyên đánh giá chất lượng chương trình giảng dạy và toàn bộ tổ chức. SRU có khoảng 200 nhân viên, gần 6.000 sinh viên tốt nghiệp và khoảng 4.000 tuyển sinh đang theo học. SRU có 5 khoa bao gồm: (1) Khoa Nghệ thuật, Nhân văn và Ngoại ngữ (2) Khoa Quản trị kinh doanh (3) Khoa Nông nghiệp (4) Khoa Khoa học và Công nghệ (5) Khoa khoa học xã hội.

SRU hợp tác với các trường đại học, ngành công nghiệp và tổ chức trong nước. SRU đã hợp tác quốc với một số trường đại học ở Trung Quốc, Châu Âu và các nước ASEAN. Những quan hệ đối tác này đã cho phép các nhân viên và sinh viên có cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, tính đến thời điểm hiện tại, các giảng viên của SRU đã học tập tại Úc, Romania và Việt Nam, trong khi sinh viên tiếp tục học ở Trung Quốc và các nước khác ở Châu Âu và ASEAN.