Đại học Battambang (Campuchia)

Đại học Battambang (UBB) là một trường đại học công lập mới của Campuchia, được thành lập năm 2007, nhằm tạo cơ hội cho sinh viên sống ở khu vực nông thôn, đặc biệt là phía Tây Bắc Campuchia, được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục đại học để phát triển sự nghiệp cũng như phát triển cho cộng đồng địa phương đồng thời giảm khoảng cách kiến thức giữa nông thôn và thành thị. UBB được đặt ra mục tiêu đào tạo các nhà lãnh đạo trong tương lai trong hàng loạt các lĩnh vực thông qua sự cân bằng giữa lý thuyết và thực hành. UBB hợp tác chặt chẽ với cộng đồng địa phương, chính phủ và tổ chức phi chính phủ, các công ty và các trường đại học trong khu vực và trên thế giới. UBB có 5 cơ sở và Viện nghiên cứu bao gồm: (1) Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch, (2) Cơ sở Nông nghiệp và Chế biến Thực phẩm, (3) Khoa Xã hội học và Phát triển Cộng đồng, (4) Cơ sở Nghệ thuật, Nhân văn và Giáo dục, (5) Khoa học và Công nghệ (6) Viện Ngoại ngữ. UBB có hơn 2.500 sinh viên địa phương hiện đang học chương trình sau đại học và sau đại học. Dự kiến, UBB sẽ tham gia các dự án nhằm mục tiêu nâng cấp nhận được sự công nhận quốc tế trong khu vực về năng lực và kỹ năng của các giảng viên và sinh viên, trở nên cạnh tranh hơn trong việc đóng góp về giáo dục và kinh tế đối với sự phát triển trong nước và trong khu vực.

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc