Đại học Champasack (Lào)

Đại học Champasack được thành lập vào năm 2002, được biết đến như một nhánh của Đại học Quốc gia Lào. Trường được đổi tên thành Đại học Champasack vào năm 2004, nằm ở thành phố Pakse, tỉnh Champasack, thành phố nổi tiếng thứ hai của Lào. Cam kết của Đại học Champasack là phát triển trở thành trung tâm giáo dục, nghiên cứu và dịch vụ kỹ thuật tại Lào cũng như của khu vực. Đại học Champasack đóng một vai trò quan trọng để tạo cơ hội cho sinh viên tiếp cận với nền giáo dục đại học ở các tỉnh phía Nam của Lào, giáo dục sinh viên về việc bảo tồn và phát huy văn hóa đẹp của quốc gia cũng như của các dân tộc Lào đồng thời cũng cung cấp các dịch vụ học thuật cho xã hội.

Đại học Champasack cung cấp 27 chương trình Cử nhân tại 6 khoa như Khoa Nông lâm nghiệp, Giáo dục, Kinh tế và Quản lý, Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên và Khoa Luật; 2 chương trình thạc sĩ sẽ được triển khai vào năm 2020 thạc sĩ nông học bền vững (thuộc dự án SFARM của chương trình Erasmus +)

và chương trình về điện. Tổng cộng có 416 nhân viên với 359 nhân viên giảng dạy và 44 nhân viên hành chính (Thông tin năm 2019). Hiện tại có tổng số 6.066 sinh viên đang theo học chương trình đại học.

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc