Đại học Savannakhet (Lào)

 

Đại học Savannakhet (SKU) được thành lập năm 2009, nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học ngày càng tăng nhanh ở Lào và cơ sở giảng dạy nằm ở Naxeng, huyện Kaison Phomvihan của tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào. Thành lập SKU là một phần trong các chương trình đầy triển vọng của chính phủ Lào và các đối tác phát triển quốc tế nhằm thúc đẩy các chiến lược phát triển nguồn nhân lực - một thành phần quan trọng trong mục tiêu giảm nghèo, an ninh lương thực, phát triển kinh tế và hội nhập khu vực vào khuôn khổ hợp tác ASEAN. SKU có 8 khoa: Nông nghiệp và Môi trường; Quản trị kinh doanh; Ngôn ngữ học và Nhân văn; Khoa học thực phẩm; Giáo dục, Khoa học tự nhiên, Thông tin công nghệ và Kỹ thuật. Hiện tại, SKU có hai chương trình Thạc sĩ và một chương trình quốc tế dạy bằng tiếng Anh. SKU là trường đại học phi lợi nhuận, chuyên cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục cho người Lào bao gồm người bản địa và vùng nông thôn, giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực bằng cách đào tạo cho nông dân các kỹ năng thực tế. SKU tập hợp và phát triển năng lực của những bộ óc trẻ nhất của Lào, biến nó thành trung tâm giáo dục, văn hóa và đổi mới cho khu vực trung tâm của đất nước

digi-che-asia-erasmus


 

Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất trang web này không phải là sự chứng thực của nội dung, nó chỉ phản ánh quan điểm của các tác giả và Ủy ban không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng thông tin nào có trong đó.

Thông tin liên lạc